Zona metropolitană

Proiectul "Mișcă-te inteligent în Zona Metropolitană din Alba Iulia" a fost o mare provocare pentru societatea noastră, fiind pentru prima dată în România când un operator de transport public, în parteneriat cu administrația locală, a introdus transportul metropolitan.


Sistemul nostru de transport metropolitan este în prezent perfect funcțional și este primul implementat vreodată în România. STP este singura companie din România care utilizează sisteme de validare bazat pe poziția GPS a clientului în raport cu zonele tarifare.


Pentru a gestiona transportul public în zonă a fost creată Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public (AIDA –TL). Partenerii STP Alba Iulia sunt: ​​administrațiile locale ale (consiliile locale) de Alba Iulia, Ciugud, Sîntimbru, Întregalde, Galda de Jos, Cricău, Ighiu și Mihalț.


Transportul Metropolitan fost introdus în octombrie 2012. Proiectul va dura cel puțin 6 ani (durata contractului). Toate acțiunile STP Alba Iulia din perioada imediat următoare s-au axat pe creșterea calității serviciilor și succesului proiectului.

Membri AIDA

Municipiul Alba Iulia şi comunele Ciugud, Sîntimbru, Ighiu, Cricău, Galda de Jos, Întregalde, Mihalț.

Populaţie totală: 90.000 locuitori.


Etape:

 • asocierea unităților administrativ teritoriale având ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de transport public local pe raza de competență a u.a.t. membre;
 • autorizarea AIDA-TL de către ANRSC pentru exercitarea atribuțiilor în domeniul serviciilor de transport public local;
 • actualizarea de către CJ Alba prin eliminarea traseelor din Programul de transport județean și includerea lor în Programul de transport public local din cadrul AIDA-TL;
 • atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public prin procedura de licitație publică deschisă, într-un singur pachet, unui singur operator de transport și cu impunerea obligației de serviciu public;
 • aprobarea în CL a contractului și mandatarea AIDA-TL să semneze contractul de delegare a gestiunii în numele şi pe seama u.a.t. membre.
 • data intrării în vigoare a contractului: 10.09.2012.

Cum functioneaza sistemul

Sistemul de transport metropolitan oferă oricărui cetăţean din zonă: libertate de mişcare, condiţii de călătorie la nivelul municipiului Alba Iulia în toate comunele din zona sa de influență, ticketing unitar şi un sistem tarifar avantajos.

Abonamentele și biletele de călătorie sunt valabile în zona tarifară corespunzătoare tarifului plătit și în orice zonă tarifară inferioară, în același preț și pentru un număr nelimitat de călătorii efectuate în perioada de valabilitate.


De exemplu, un bilet achiziționat din Bucerdea Vinoasă (zona tarifară 4 – verde) este, de asemenea, valabil timp de 70 de minute pe toate zonele inferioare (zonele tarifare 3, 2 și 1) și costă 6 lei (4,5 lei până în 16.10.2013), pentru traseul complet, până la Alba Iulia (lungime traseu: 17 km). Această călătorie durează de obicei 40 de minute, astfel încât călătorul poate beneficia de 30 de minute de valabilitate a biletului în Alba Iulia, indiferent câte mijloace de transport schimbă. Dacă nu dorește să achiziționeze biletul până la Alba Iulia ci doar până într-o localitate mai apropiată, poate plăti mai puțin, în funcție de destinație.


Un abonament achiziționat pentru Bucerdea Vinoasă (zona 4), costă 160 de lei (120 lei până în 16.10.2013) și este valabil la rândul său și în zonele tarifare inferioare (3, 2 și 1). Acest abonament poate fi utilizat, în același preț, pentru un număr nelimitat de călătorii atât în Alba Iulia (zona 1 - roşu) cât și în orice alte zone tarifare inferioare: Ighiu, Hăpria, Totoi (zona 3 – galben), respectiv Ciugud, Teleac sau Sîntimbru (zona2 – orange), etc.

Efecte imediate ale trecerii de la transport județean la transport local metropolitan în AIDA-TL, bazat pe legislația europeană:


Începând cu octombrie 2012, după implementarea sistemului de transport public local existent în Alba Iulia, la aceleași standarde de calitate și în comunele din arealul AIDA- TL, numărul călătoriilor efectuate prin transportul public metropolitan între Alba Iulia (zona tarifară 1) și comunele limitrofe (zonele tarifare 2-7) a crescut cu 43% față de media lunară a perioadei anterioare (ianuarie – septembrie 2012).

În cifre absolute, numărul călătoriilor suplimentare a fost de 27.300 pe lună. Calculând în funcție de zilele lucrătoare, rezultă că s-au efectuat cel puțin 1050 de călătorii suplimentare pe zi. Este vorba despre 525 de călători unici pe zi care au intrat în Alba Iulia folosind transportul public în detrimentul autoturismului.


Dacă luăm în considerare pentru aceștia o rată medie de ocupare de 2,5 persoane/autoturism, rezultă minim 210 autoturisme dezlocuite în fiecare zi din traficul din Alba Iulia, la orele de vârf (7,30-8,15). Aceasta se traduce și prin 210 locuri de parcare pe zi disponibile suplimentar, față de perioada anterioară implementării transportului metropolitan.

În condițiile în care mai adăugăm și reducerea emisiilor de CO2 din municipiu, obținem deja tabloul complet al beneficiilor unui asemenea sistem.

Județean vs. Metropolitan

Principiul AIDA-TL: renunțarea la planificarea tradițională a transportului urban prin focalizare pe proiecte ample și costisitoare și trecerea la planificarea mobilității urbane durabile prin orientarea spre îmbunătățiri eficiente și graduale.


Principalul avantaj al organizarii TPL într-o ADI: asigurarea de servicii publice integrate de transport călători - servicii interconectate de transport într-o zonă geografică determinată cu un serviciu unic de informații, un regim unic de taxare al biletelor și un orar unic de transport, cf. art. 2 lit. m) din Regulament (CE) nr. 1370/2007.


Integrarea funcțională

Anterior înființării transportului metropolitan:

 • - oprirea autocarelor și a microbuzelor (!) este permisă numai în autogară;
 • - pierderi însemnate de timp pentru utilizatori;

Începând cu 10.09.2012, transport metropolitan în AIDA-TL:

 • - traseele = trasee locale, ating toate punctele de interes din municipiu și în toate stațiile de transport urban;

Integrarea graficelor de circulație și program unic de transport.

Anterior înființării transportului metropolitan:

 • - traseele puteau fi modificate doar o singură dată pe an de către consiliul județean;
 • - consiliile locale din comunele limitrofe nu aveau nicio competență în aprobarea traseelor și a graficelor de circulație.
 • - consiliul județean nu poate emite licențe de traseu pentru propriul program de transport județean, fiind competența ARR.
 • - corelările intermodale dintre graficele de circulație ale transportului județean și cel urban erau empirice, fiecare autoritate având propriile ”priorități”, neexistând sancțiuni pentru nerespectarea corelării graficelor și nici autoritate competentă care să le aplice.

După introducerea transportului metropolitan în AIDA-TL:

 • - fiecare CL membru AIDA-TL îşi aprobă graficele de circulaţie ale curselor care îl deservesc, introducerea de noi curse sau prelungiri de trasee, corelarea capacităţilor de transport cu modificările fluxurilor de călători, modificându-le prin hotărâre de CL şi AGA a asociaţiei ori de câte ori situaţia o impune şi cu efecte imediate pentru utilizatori.
 • - pentru toate traseele din AIDA-TL (42 linii de transport) există un program unic de transport, cu grafice de circulație integrate care permit reducerea timpului de deplasare, interconectate şi reglementate unitar pentru toate traseele din zona geografică deservită, transbordări mai bine coordonate şi sancţionate pentru prima dată de către o singură autoritate de autorizare – AIDA-TL.
 • - prin utilizarea sistemelor de transport inteligente (STI) se asigură informarea anticipată și în timpul călătoriei a utilizatorilor, pentru optimizarea transbordărilor acestora: panouri de afișaj a timpilor de sosire în stații, voice-box în stații, panouri de afișaj dinamic în mijlocul de transport, voice-box în mijlocul de transport, etc.

Integrarea tarifară – un regim unic de taxare și un singur titlu de călătorie valabil în toată zona metropolitană.

Anterior înființării transportului metropolitan:


 • - tarifele erau aprobate de către Consiliulul Județean, fără posibilitatea acordării de facilități la utilizarea combinată a mai multor mijloace de transport, într-o perioadă de timp prestabilită;
 • - titlurile de călătorie nu sunt valabile în transportul urban (Consiliul Județean cât și operatorii nu vor să implementeze sisteme de ticheting, deşi un echipament costa doar 1.400 Euro/vehicul, cu plata în rate în 4 ani).

Începând cu 10.09.2012, transport metropolitan în AIDA-TL:

 • - fiecare CL membru AIDA-TL își aprobă tarifele pentru traseele care îl deservesc, în strânsă legătură cu condiţiile de transport care şi le doreşte fiecare comună şi care le poate monitoriza şi sancţiona nemijlocit;
 • - 7 zone tarifare concentrice în jurul centrului urban polarizator – municipiul Alba Iulia, în funcţie de distanţă şi dispuse corespunzător zonei geografice a unităţilor administrativ-teritoriale membre AIDA-TL;
 • - perioada de valabilitate pentru bilete este de 60, 70, 90 sau 120 minute, în funcție de zona tarifară, și este astfel stabilită încât după parcurgerea în întregime a oricărei zone tarifare 2–7, călătorilor să le rămână la dispoziţie cel puţin 30 minute în zona tarifară 1 (municipiul Alba Iulia) pentru utilizarea oricărui mijloc de transport, fără plata unui preț suplimentar.
 • - reducerea timpilor de călătorie și optimizarea transbordărilor;
 • - se efectuează numai cu autobuze urbane, omologate și destinate prin construcție să asigure un transfer rapid de pasageri în punctele de îmbarcare/debarcare de pe traseele de maxim interes pentru călători dar și cu cel mai aglomerat trafic auto – etapa I (ora 7,40).